Skip to Content
423119ge-Gudenaa-tour-150px

Gudenaa (River Guden) tour

The River Guden, the Gudenaa (in Danish: Gudenåen). Denmarks longest river. Try this tour of 176 kilometers with more than 200 placemarks which will take you on a flyover of the landscape in Jutland, Denmark from the River Guden spring in Tinnet bushes to the city of Randers. As a bonus is a flyover of Randers Fjord from Randers to the exit to the Kattegat sea. Also included is the marking of the old 1800 Century barge transportation paths from Randers to Silkeborg and the path of the upper river course from Silkeborg to the spring in Tinnet bushes.

In Danish: Gudenåen. Danmarks længste å. Prøv denne tur på 176 kilometer med mere end 200 stedmarkeringer der tager dig på en flyvning over landskabet i Jylland, Danmark fra Gudenåens kilde i Tinnet Krat til Randers By. Som bonus er overflyvning af Randers Fjord fra Randers Havn til udløbet i Kattegat. 1800 tallets pramdrager sti fra Randers til Silkeborg er også kortlagt samt selve åløbet fra Silkeborg til kilden i Tinnet krat.

Sagnet om Gudenåen. Der var en halv-gud, der hed Gudar, der engang røvede en pige i Tinnet Krat, hvor åen har sit udspring. Else hed hun og der gik ry om hendes skønhed. Han bandt hende til en kærre og bortførte hende. For at undgå at eventuelle forfølgere skulle finde dem, styrede han hestene i indviklede sving og slyngninger, da de kørte væk. Pigens far henvendte sig til den kloge mand i Tørring om hjælp til at fange pigerøveren. Først sendte den kloge mand ilden efter Gudar, fordi ilden er hurtigst, men den kloge mand kunne ikke styre ilden og brændte sine fingre. Så måtte han sende vandet! Han kaldte derfor alle bække og kilder sammen, og frådende fulgte denne vandmasse Gudars spor i alle dets slyngninger og rev jorden op, så der blev dannet store dale. Vandet nåede Gudar ved Randers fjord. Gudar druknede, mens pigen, den skønne Else, blev reddet sammen med hestene. Og sådan gik det ifølge sagnet til, at Gudenåen blev dannet og fik navn efter pigerøveren og halv-guden Gudar.

Legend of the River Guden. Legend has it that the River Guden has had its name after the half-god called Gudar. He kidnapped a girl from her father’s house in Tinnet Bushes, where the river has its source. Else was her name and she was known for her beauty. Gudar tied the girl to a cart and to confuse the persecutors, he drove in intricate turns. But the girl’s father sought the help of the wise man in Toerring. First the wise man sent fire after Gudar because fire is fastest, but the wise man could not control the fire and burned his fingers. So he had to send the water! He called, therefore, all streams and springs. The water followed the track of Gudar in all its windings and tore up the earth, thus forming large valleys. The water reached Gudar by Randers Fjord. Gudar drowned while the beautiful Else and the horses was rescued. And thus according to legend, the river Guden was formed and named after the girl robber and demigod Gudar.

About the “The Gudenaa river tour”, “The River Guden tour”: Please note that comments in this tour/collection may tend to be mainly presented in the Danish language. Enjoy. Tour creator: Tom Kjeldsen, created december 2007. Recommended to be viewed as a ‘Play tour’ in Google Earth with terrain feature enabled.

***** This file is available at ge.dooley.dk and also downloadable at GEC – Have a nice google earth tour… Let’s explore!

Categories

Country